Telefon: +387 35 / 216 490

info@annoa.ba

FILTER ZA MASKU ZA CIJELO LICE A2 B2 E2 K2 P3 R

Šifra artikla: Art. 7050

Zaštita od:
– Organski plin i para sa vrelištem >65oC
– Anorganski plin i para (osim ugljičnog monoksida)
– Kiseli plin (Nitrogen, ugljikovodikova kiselina…)
– Amonijak (i proizvodi sa aminokiselinama)
– Otrovna prašina
Težina: 295 g
Pakovanje: 1 komad
EN 14387:2004 (+EN 143:200+A1:2006)

Podijeli ovaj proizvod: